Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Et kompetansebyggingsprosjekt koordinert av Pedro Ribeiro fra Universitetet i Bergen og Senter for dyphavsforskning skal undersøke om dyphavsgruvedrift på den arktiske midthavsryggen kan foregå bærekraftig, og unngå alvorlig skade på miljøet.
Medlemmer ved Senteret har vært ombord Kronprins Håkon for en ekspedisjon til Aurora-feltet under den arktiske isen.
UiB-student Aurora Baardsen tilbringer november om bord på Statsraad Lehmkuhl i Karibia. Under ledelse av UiB-forskere skal studenter fra flere land undersøke klimaendringene og utvikle felles forståelse.