Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Albina Gilmullina (PhD UiB Geo 2021 med Christian Haug Eide som hovudrettleiar) vant i går prisen "Harold Reading Medal" som blir delt ut kvart år av British Sedimentological Reserach Group. Den tildelast den som har levert "den beste publikasjonen som kjem frå ei doktorgradsoppgåve i feltet stratigrafi og sedimentologi i løpet av det siste året". Ut av ti nominerte for det meste frå... Les mer
Større læringsutbytte gjennom meir involvering. Gjennom eit banebrytande prosjekt ved Geofysisk institutt skal studentar og undervisarar samarbeide om eigen læring.
I en komplisert flytteprosess har god planlegging og risikoforståelse ført til gode resultater.