Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

I en ny utstilling viser forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet hvordan vi kan nyttiggjøre oss porene for å løse klimakrisen og andre store utfordringene vi står overfor.