Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Ugleprisen, UiBs interne pris for utdanningskvalitet, tildeles Bjarte Hannisdal og emnet GEOV114.
VISTA-senteret er et tverrfaglig forskningssenter finansiert av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA).
Geofysikkgruppen bidrar til Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) DigiWells
Geofysikkgruppen (Rolf Mjelde) har vært involvert i GoNorth. GoNorth (Geosciences in the Northern Arctic) er et norsk geovitenskapelig prosjekt for utforskning av Polhavet. 13 norske institusjoner deltar, og det jobbes med å etablere et bredt internasjonalt samarbeid.
Svalex-kurset ble gjennomført fra 2001 til 2014. Geofysikkgruppen har vært en aktiv bidragsyter til dette kurset.
21. mars skjedde et relativt kraftig jordskjelv like utenfor kysten av Bergen. Denne begivenheten ble følt i store deler av Norge.
Ti geofysikk bachelor- og masterstudenter deltok på et feltkurs i Kiel (Tyskland) i august.
Den 15. desember 2021 forsvarte Kristian Jensen sin avhandling om seismisk modellering og avbildning.
An international team of researchers, including Eoghan P. Reeves of the Department of Earth Science and Centre for Deep Sea Research, has this week in Nature Communications published its first findings on the geological and geochemical setting of the Aurora hydrothermal vent system, the first seafloor hot springs located ~4km under thick Arctic sea ice.