Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Instituttrådet møtes en til to ganger i semesteret, og er et rådgivende organ for instituttledelsen. I år er det valg på gruppe B og gruppe D til GEO's instituttråd. De velges for perioden 01.08.2024 - 31.07.2025
Er inaktive hydrotermiske områder virkelig inaktive? Kanskje ikke... I hvert fall ikke mikrobiologisk.
En ny mikrobiologisk studie viser at svært aktive mikroorganismer lever i "døde" skorsteiner lenge etter at væskestrømmen har sluttet å forsyne dem med tradisjonelt kjemisk drivstoff. Funnene har viktige implikasjoner for forståelsen av inaktive hydrotermiske skorsteiner som er av kommersiell interesse for gruvedrift i dyphavet.