Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Nå kan du søke om å bil merittert underviser!

Det medisinske fakultet har nå åpnet for innsending av kandidater til meritteringsordningen for tredje gang. Les hva fjorårets meritterte underviser, Martin Biermann, sier om å bli tildelt statusen.

Illustrasjonsbilde av undervisningssituasjon i auditorium
Photo:
Colourbox

Main content

Meritteringsordningen for fremragende undervisere ble opprettet i 2020 og skal tildeles vitenskapelig ansatte som har vist betydningsfull innsats for å sikre utdanningskvalitet i bred forstand. Ordningen er et ledd i fakultetets og UiBs kontinuerlige arbeid for økt studiekvalitet. 

I fjor var professor og overlege Martin Biermann ved Klinisk institutt 1 alene om å bli tildelt status som merittert underviser ved Det medisinske fakultet. Biermann understreker at undervisning er blant universitetets fremste oppgaver - på lik linje med forskning. 

– Mens det fins priser og insentivordninger for forskning på alle de ulike fagområdene, har undervisning lenge stått i skyggen. Tradisjonelt er det populære fag som har fått priser. Men den vanskeligste pedagogiske oppgaven er å skape interesse for fag som er mindre «kule», men likevel viktige, sier Biermann. 

Han mener det er nettopp dette som er spesielt med meritteringsordningen. 

– Den fremhever de som har hevet kvaliteten på utdanning basert på en systematisk tilnærming tuftet på moderne pedagogikk og en forskende holdning. Det er en stor ære for meg å ha blitt merittert og medlem av det Pedagogiske Akademiet ved Det medisinske fakultet på UiB. Jeg håper det blir flere! 

Hvem kan søke?

  • Vitenskapelig ansatte i alle stillingskategorier med undervisningsforpliktelse gis anledning til å søke, med unntak av stipendiater, post.doc og spesialistkandidater. Det er kun enkeltpersoner som kan søke om merittert status.
  • Man må ha vært ansatt i en undervisningsstilling i minst fem år samt kunne dokumentere pedagogisk basiskompetanse for å bli vurdert. 

Hva innebærer merittert status?

  • Fakultetet vil fremme en forhandlingssak om lønnstillegg i henhold til Særavtale om lønnsvilkår for ansatte som oppnår status som fremragende underviser. Tillegget utgjør 50.000 kr. i året (beregnet med utgangspunkt i 100 % stilling). 
  • Status som merittert underviser tildeles permanent, det vil si både når det gjelder status som merittert underviser, lønnsøkning og medlemskap i det pedagogiske akademiet som de meritterte underviserne vil utgjøre.

Søknadsfrist er 15. november. Les mer om ordningen, utfyllende krav til søknad og innsending her