Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Arbeidsmiljøprisen 2022 til SLATE

Ledelsen ved Center for the Science of Learning and Technology (SLATE) ved Det psykologiske fakultet, UiB, mottar årets arbeidsmiljøpris for sitt engasjement knyttet til arbeidsmiljø og arbeidet med å fremme et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv.

Arbeidsmiljøpris til SLATE 2022
- Vi er svært stolte av Center for the Science of Learning and Technology (SLATE) ved Det psykologiske fakultet, som får årets pris for godt arbeidsmiljø, Vi gratulerer alle våre kollegaer ved SLATE med prisen, sier Norman Anderssen, dekan ved Det psykologiske fakultet.
Photo:
UiB

Main content

- Dette var en veldig hyggelig beskjed å fa fra HR ved UiB! På SLATE bedriver vi også forskning på tverrfaglighet og ser at det relasjonelle er særdeles viktig. Vi har fokus på å se og inkludere alle fra professorer til masterstudenter, og spesielt også på å inspire neste generasjon av forskere, sier Barbara Wasson, leder for SLATE. 

Med utgangspunkt i tverrfaglig samarbeid undersøker SLATE de teknologiske, pedagogiske, fortolkende, kulturelle, etiske og juridiske aspektene ved læringsanalyse og kunstig intelligens i utdanning. Senteret ønsker også å fremm ansvarlig bruk av teknologi i utdanning.

- Vi er svært stolte av at SLATE får årets pris for godt arbeidsmiljø, og gratulerer alle våre kollegaer på SLATE med prisen, og spesielt SLATEs ledelse ved Barbara Wasson, Jorun Viken og Ingunn Johanne Ness, sier Norman Anderssen, dekan ved Det psykologiske fakultet

UiB har siden 2020 delt ut en årlig arbeidsmiljøpris for å synliggjøre og stimulere innsatsen for et godt arbeidsmiljø. Prisen er et diplom og 75 000 kroner. Prisen for 2022 tildeles ledelsen ved SLATE, Barbara Wasson, Jorunn Viken og Ingunn Johanne Ness.

De mottar prisen for sitt engasjement knyttet til arbeidsmiljø og arbeidet med å fremme et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv.

-Vi har lenge lagt merke til det gode arbeidet SLATE har gjort på dette området, og vil gratulere med en velfortjent pris til senteret. Dette er veldig inspirerende for alle ved fakultetet, - så gratulerer med pris! Ove C. Borge, fakultetsdirektør ved Det psykologiske fakultet.

Oppmerksomhet til kollegaers prestasjoner

Juryen trekker spesielt frem ledelsens evne til å skape oppmerksomhet både for store og små prestasjoner. Dette medfører at mange ansatte, uansett stilling og bakgrunn, føler seg sett og inkludert i arbeidsfellesskapet. Det påpekes at ledelsen ved Slate har et øye for små detaljer i hverdagen og er flink med sosiale sammenkomster både i og utenfor arbeidsplassen. Komiteen håper arbeidsmiljøarbeidet til SLATE vil være til inspirasjon for andre.

- I år var det en gledelig stor økning i antall nominasjoner, fra enkeltindivider til grupper, flere av de nominerte ville absolutt vært gode verdige vinnere. Det var derfor ikke lett for komiteen å velge en vinner blant kandidatene, men landet til slutt på en verdig vinner, sier UiB-rektor Margareth Hagen.