Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Senter for farmasi og Sjukehusapoteket feiret dobbelt jubileum

Fredag 6. oktober markerte Senter for farmasi og Sjukehusapoteket i Bergen at det i år er henholdsvis 20 og 40 år siden opprettelsen med dobbelt jubileumsseminar.

Next
Jubileusseminar Senter for farmasi
JUBILANTER: f.v. senterleder Reidun Tjome, prorektor Pinar Heggernes på UiB og konstituert leder ved sykehusapoteket Ken Tesaker.
Photo:
Paul André Sommerfeldt
1/10
Senter for farmasi jubileum
Photo:
Paul André Sommerfeldt
2/10
Senter for farmasi jubileum
30 ÅR I APOTEKETS TJENESTE: Ingrid Grønlie har jobbet 30 år ved sykehusapoteket på Haukeland. På seminaret tok hun de fremmøtte med på et historisk tilbakeblikk.
Photo:
Paul André Sommerfeldt
3/10
Senter for farmasi jubileum
TIDLIGERE LEDER: Svein Haavik har både vært leder for Senter for farmasi og apoteker ved Sykehusapoteket. Han var sentral da UiB vedtok å etablere Senter for farmasi i 2003.
Photo:
Paul André Sommerfeldt
4/10
Senter for farmasi jubileum
Photo:
Paul André Sommerfeldt
5/10
Senter for farmasi jubileum
Photo:
Paul André Sommerfeldt
6/10
Senter for farmasi jubileum
Photo:
Paul André Sommerfeldt
7/10
Senter for farmasi jubileum
PANELDEBATT: Det ble også tid til en spennende debatt om farmasi i fremtiden. I panelet satt Per Lund (Apotekerforeningen), Hege Helm (Norsk Farmasøytisk Selskap), Renate Elenjord (Norske Sykehusfarmasøyters Forening) og Birgitte Lloyd (Norges Farmaceutiske Forening). Debatten ble ledet av Marion Solheim (senior kommunikasjonsrådgiver v/Det medisinske fakultet).
Photo:
Paul André Sommerfeldt
8/10
Senter for farmasi jubileum
Photo:
Paul André Sommerfeldt
9/10
Senter for farmasi jubileum
GJEST FRA UK: Professor David Wright, dekan for helsefag ved University of Leicester, snakket om fremtidens farmasi.
Photo:
Paul André Sommerfeldt
10/10
Previous

Main content

Jubileet hadde et rikholdig program der historien til begge organisasjonene ble løftet fram sammen med spennende nyvinninger fra farmasifaget i dag. På gjestelisten to blant andre professor David Wright fra Universitetet i Leicester, Monica Mæland fra Bergen Næringsåd og emeritus Svein Haavik som har jobbet både som senterleder og som apoteker ved Sjukehusapoteket.  

Tema for markeringen var Vestlandsfarmasien – fortid, nåtid og fremtid.  

Svar på farmasøytmangel 

Seminaret ble åpnet av prorektor ved UiB, Pinar Heggernes. Hun trakk historiske linjer tilbake til 2003 da Senter for farmasi ble besluttet opprettet, i hovedsak grunnet den store mangelen på farmasøyter på Vestlandet. Hun la videre vekt på Sjukehusapotekets rolle som gjennom de 20 årene har vært en uvurderlig partner i utdanningen av nye farmasøyter. Siden starten har hele 338 kandidater gått ut med master i farmasi ved UiB. 

Heggernes understreket videre at senteret også har fått eksternfinansering til flere store og spennende prosjekt. Blant annet fikk senteret før sommeren tildelt 400.000 euro fra Erasmus+-programmet til et prosjekt som skal fremme inkludering og kulturell respons i farmasiutdanningen.

– Senteret sørger for spennende basalforskning med en ekstrem samfunnsnytte, påpekte Heggernes. 

Historiske tilbakeblikk

Prorektoren ble avløst av Ingrid Grønlie, spesialist i sykehusfarmasi og nå pensjonist. Hun har jobbet 30 år på det som før het Haukeland sykehusapotek og er tilknyttet Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Grønlie gikk gjennom mye av historien til sykehusapoteket og trakk blant annet koblinger til samarbeidet med Barnelegeforeningen og farmasistudenter på barneklinikken.  

I neste bolk ble det flere tilbakeblikk fra Svein Haavik, som kronologisk gikk gjennom historien som ledet til opprettelsen av Senter for farmasi den 19. mars 2003. Noen måneder senere samme år, 12. august, startet de første 25 håpefulle studentene blant over 900 søkere totalt. 

På programmet for øvrig sto blant annet en paneldebatt om farmasi i fremtiden, diskusjon om farm asøytisk beredskap og legemiddelproduksjon og refleksjoner rundt behovet for farmasøytisk kompetanse fremover.