Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Instituttrådet møtes en til to ganger i semesteret, og er et rådgivende organ for instituttledelsen. I år er det valg på gruppe B og gruppe D til GEO's instituttråd. De velges for perioden 01.08.2024 - 31.07.2025
Er inaktive hydrotermiske områder virkelig inaktive? Kanskje ikke... I hvert fall ikke mikrobiologisk.
En ny mikrobiologisk studie viser at svært aktive mikroorganismer lever i "døde" skorsteiner lenge etter at væskestrømmen har sluttet å forsyne dem med tradisjonelt kjemisk drivstoff. Funnene har viktige implikasjoner for forståelsen av inaktive hydrotermiske skorsteiner som er av kommersiell interesse for gruvedrift i dyphavet.
Professor emeritus Jan Mangerud har gitt fremragende forskningsbidrag innen kvartærgeologi i løpet av sin karriere i mer enn 60 år. Gjennom sin forskerkarriere har han vist en unik evne til å drive faget fremover, til å ta i bruk nye metoder og utradisjonelle tilnærminger, og til å inspirere studenter og kolleger både nasjonalt og internasjonalt
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen har gleden av å kunngjøre den prestisjetunge utmerkelsen som æresdoktor til professor Christopher Aiden-Lee Jackson – en ledende stemme innen geovitenskap.
Dekan Gunn Mangerud trekker fram instituttets systematiske innsats: «Konstruktivt og tydelig forankret i instituttets struktur.»
Torsdag 30. November 2023 forsvarte Hannah Elizabeth Petrie sin PhD avhandling: An integrated geological characterization of marine ground conditions in the North Sea
Utforsking av isens hemmeligheter er bare begynnelsen for professor i klimadynamikk, Kerim Hestnes Nisancioglu, ved UiB og Bjerknessenteret. Fra sin lidenskap for naturen til politisk engasjement og nullutslippsrenovering av boliger, viser han hvordan individuelle handlinger kan bidra til globale endringer.
Fredag 24. november disputerte Martin Kjenes med avhandlingen «Lithological controls on architecture and development of igneous intrusions in sedimentary basins».
En ny studie viser hvordan dryppstein kan spille en avgjørende rolle i å rekonstruere fortidens klima. Den nye tilnærmingen gir oss et mer detaljert bilde av hvordan klimaet kan ha påvirket bosetningsmønsteret i Sør-Afrika for 45 000 år siden.
Fersk rapport fra University of the Arctic anerkjenner Universitetet i Bergen som Norges mest innflytelsesrike universitet og helt i verdenstoppen innen arktisk forskning.
Klimakonferansen Ilulissat Science Forum ble arrangert for første gang, 2.-4. oktober. Det hele startet med offisiell åpning av lokalet ILLU Science and Art Hub, hvor UiB-professor Kerim Nisancioglu og forskningsprosjektet ClimateNarratives legger til rette for samarbeid med lokalbefolkningen.
New high-resolution investigation of submarine canyon and basins floor sedimentary processes in the Gulf of Corinth, Greece.
Vindforhold, bunnforhold og juridisk rammeverk var noen av temaene da den årlige havvindkonferansen Science Meets Industry ble avholdt i Universitetsaulaen.
Saskia Tschache disputerte torsdag 28. september for doktorgraden med avhandlingen «Quantitative seismic interpretation in thin-bedded geology using full-wavefield elastic modelling».
Geomikrobiologisk laboratorium, UiB er den første offentlige forskningslaben i Norge som får miljøsertifisering fra My Green Lab. Arbeidet med sertifiseringen er gjort med støtte av Klimafondet ved UiB.
Hvordan så jordoverflaten ut for mer enn tre milliarder år siden? Hva slags mikrober levde der, og når begynte de å produsere oksygen? Og hvordan var temperaturen og sammensetningen av de gamle havene og atmosfæren? Store spørsmål som disse var det som trakk en gruppe på 41 forskere til solfylte Berlin i forrige uke, deriblant vår førsteamanuensis Desiree Roerdink.
- Det er en ære langt utover det jeg noen gang kunne drømme om. Det er også en stor ære for Universitetet i Bergen. For jeg har jo ikke gjort det alene. Mange forskere, studenter og hele Institutt for Geovitenskap har jo bidratt, sier professor emeritus Jan Mangerud som ble utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Sider