Hjem

Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

"Ægir" den nye ROV'en på "G.O.Sars", skal skaffe forskerne prøver, bilder og video fra verdens dypeste hav.
Universitetet i Bergens nye fjernstyrte miniubåt skal skaffe forskerne prøver, bilder og video fra verdens dypeste hav.
GEO-prosjektene EPOS og FARLAB fikk bevilgning ved årets nasjonal infrastruktur-tildeling i Forskningsrådet.
Bre-arkeologiske funn fra Juvefonne presenteres på ny utstilling. Geologisk kunnskap bidrar til å setter Juvefonnes utvikling inn i et klimahistorisk perspektiv.
Det vanket både historiske foredrag, blomster, jordbær og musserende da "Historieveggen" ved GEO ble offisielt åpnet, 11.juni.
Universitetet i Bergen legger mandag 15. juni ut sitt første åpne nettkurs, en såkalt MOOC, på plattformen FutureLearn. Dermed tilbys den til over en million nettstudenter verden over.
Prisen er innrettet mot eksellente kvinnelige forskere for å muliggjøre at de kan ta opp igjen sin karriere etter opphold av familiære årsaker.
Kunnskap og teknologi fra oljealderen kan brukes på nye områder. Forskere i Bergen inviterer næringslivet med i et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi.
ERASMUS+ gir en flott mulighet for teknisk og administrativt personale til å komme ut, bygge nettverk og øke sin kompetanse ved å besøke institusjoner i andre land. Her rapporterer overingeniør Lars Gjermund Evje, GEO, om sitt besøk og laboratorieopplæring ved Scottish Universities Research Centre (SUERC), våren 2015
EPOS samler observasjoner av jordskjelv og vulkaner fra 25 land og lar forskere studere dem i sanntid. UiB er partner i prosjektet som har fått støtte fra Horisont 2020.
Tidligere BFS-kandidat og forsker ved GEOBIO er i kallingssak i universitetsstyret tilsatt som professor.
To unge GEO-forskere trekker paralleller mellom manglende flomsikring og profetens advarsler mot å bygge sitt hus på sand. I hvert fall nær en elvebredd...
Kunne du tenkte deg å padle utan guide på Grønland der beste tilgjengelege kart har målestokk på berre 1:250 000? «Padling» vil denne sommaren følge dei tre padlarane Laila Johanne Reigstad, Desiree Roerdink og Tamara Baumberger i dei viktige førebuingane for nettopp en slik tur.
Prosjektmidler er bra. Med sløyfe, enda bedre, har trolig Sparebankstiftelsen tenkt i oversendelsen av 1,1 mill. kroner til et prosjekt som både skal få folk ut på tur og formidle fakta om geologi, vær og klima.
Geo har hatt instituttsamling i Eidfjord med geologiske go’biter underveis. I strålende solskinn ledet på en strålende måte av Joachim Jacobs og Atle Nesje!
Instituttets to utsendte til Hawaii var nylig på en ekskursjon til vulkanen Mauna Kea på hovedøya (Big Island).
En ny forskerskole i geofag skal samle stipendiater fra norske utdanningsinstitusjoner. Norges forskningsråd støtter skolen med rundt 20 millioner kroner.

Sider