Hjem
Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Universitetet i Bergen innfører en studentbevisapp som skal brukes som semesterkvittering fra og med vårsemesteret 2015.
Marta Zygmuntowska skal styrke kontakten mellom GEO forskere og studenter, og Universitetsbiblioteket.
Meckler begynner ved Institutt for geovitenskap (GEO), 1.mars, 2015. I tillegg til ERC-tildelingen, er hun nå også innvilget stipend fra Bergen Forskningsstiftelses Rekrutteringsprogram!
Prosessen for utarbeidelse av ny strategi for MN-fakultetet er igang, og torsdag 27. november holdt dekanatet allmøte for ansatte og studenter.
Elisabeth M. Lysebo blir ny fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Første samling for geofaglærere i Hordaland.
Tiden frem til 2030 kan vli avgjørende, sier professor Eystein Jansen ved Institutt for geovitenskap (GEO) og Bjerknessenteret.
I tirsdag 28.10.14 møtte Helga (Kikki) Flesche Kleiven opp på Stortinget for å ta fatt på oppgaven som rådgivende medlem i Arbeiderpartiets nyetablerte og partinøytrale klimapanel.
Atle Nesje hadde siste veka i august 2014 sitt 33. år med feltkurs i kvartærgeologi på Finse
Kalksteinsgrotter kan gi verdifull informasjon om hvordan klimaet har endret seg flere hundre tusen år tilbake i tid.
ICE2ICE oppstartsmøte i København. Akkompagnert av musikk og en kort promoteringsvideo fikk ERC Synergi-prosjektet «Ice2ice» en fantastisk start 15. september –møtet innledet et arbeidsseminar i København 15.-17. september.
Forskningen rundt våre isbreer er tverrfaglig. Geologenes dateringer gir viktig kunnskap om isbreenes historie og utbredelse over tid.
En bronse i den individuelle konkurransen, meget god laginnsats og premiering for presentasjon av internasjonalt feltbasert gruppearbeid viser imponerende norske resultater i geofagkonkurransen i Santander.
Professor Stein Erik Lauritzen, Institutt for geovitenskap, besøkte Det Polske Vitenskapsakademiet (PAN), i Warszawa

Sider