Hjem

Institutt for geovitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for geovitenskap

Då dei første organismane på jorda vart til, kan det ha vore i eit iskaldt hav. Ny forsking, publisert i Science Advances, tyder på at både jorda og havet var mykje kaldare enn ein har trudd.
Ved årets Geopartner-seminar ble fire ledere fra både offentlig og privat sektor bedt om å angi det de mener er de viktigste egenskapene som vil bli etterspurt for fremtidige geologer og geofysikere. De var i hovedsak enige om svaret.
Feltarbeid og ekskursjoner får mye av æren for at masterprogrammet i geovitenskap har de mest fornøyde UiB-studentene.
10. desember 2015 vedtok Fakultetsstyret en ny strategi for fakultetet som skal gjelde for perioden 2016-2022.
På årets Nordic Geological Winter Meeting som holdes i Helsinki, Finland, 13-15 januar, ble Nordic Geoscientist Award utdelt for tredje gang.
Rolf Birger Pedersen er tildelt nordisk forskerpris under den nordiske vinterkonferansen i Helsinki
Fra januar 2016 er dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet utvidet til fire personer, etter at Anne Marit Blokhus har takket ja til å bli prodekan for forskerutdanning og infrastruktur.
KLIMAFORSK-programstyret har bevilget 120 mill kroner til 13 nye prosjekter innen klimasystemforskning. Fem av disse gikk til Bergen, og herav tre til GEO-forskere.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets helse-, miljø- og sikkerhetspris går i 2015 til Institutt for biologi for instituttets innsats for å trygge arbeidsmiljøet gjennom et aktivt "Teknikerforum" som koordinerer viktig HMS-opplæring og -oppfølging.
Rundt 8000 studenter fra hele verden registerte seg for Universitetet i Bergens første nettkurs "Causes of climate change". Planene er godt i gang for flere kurs.
En ny klimaavtale skal etter planen signeres i Paris
The 46’th Nordic Seismology Seminar was this fall arranged at Rønne, Bornholm. Partisipants from all the Nordic countries and also from UK, Czech Republic and Estonia attended.
Store ras i norske fjorder, fulgt av en tsunami, er hendelser en må forvente 2-3 av hvert århundre i Norge, skriver førsteamanuensis Mathilde B. Sørensen i Innsikt-artikkel i bt.no.
Stor interesse for Norges første nettbaserte klimakurs. Kerim Hestnes Nisancioglu fra GEO skal undervise 6000 deltakere samtidig sammen med Asgeir Sorteberg fra Geofysisk institutt.
Vann vil være en stor utfordring for Norge i framtiden, viser rapporten «Klima i Norge 2100», som presenteres på Klimatilpasningskonferansen i dag.
UiB si heilt nye satsing på opne nettkurs har gjort det mogeleg for Anne Ingeborg F. Reiestad og tusenvis av andre å gå på klima-førelesing i lunsjen.
Professor Stein-Erik Lauritzen ved GEO er en dyktig og engasjert forskningsformidler, og interesse og entusiasme fra deltakerne var stor da han nylig ledet "Geologiens dag" i Brønnøysund.
Professor emeritus Yngve Kristoffersen har ledet Nansen-senterets "FRAM-2014/15"-ekspedisjon, og siden 30.august, 2014, drevet 1900 kilometer i Polhavet.

Sider