Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Knut Ågotnes ved FoF fekk tildelt Spurveugleprisen for utdanningskvalitet fredag 17. juni.
Det humanistiske fakultetet sin formidlingspris for 2011 er tildelt professor Bente Gullveig Alver ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.