Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultetet sin formidlingspris for 2011 er tildelt professor Bente Gullveig Alver ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.