Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Kvifor vel folk det eine, det andre eller det eine og det andre når dei ser seg rundt etter medisinske tenester, vitskaplege eller ikkje-vitskaplege? Ei ny bok utforskar det historiske samspelet mellom vitskapleg og alternativ medisin.
Det er ikkje berre tida ein brukar på lesesalen som er viktig når du er student, men òg kva ein kan gjere på fritida. Humanistisk studentutval (HSU) sørgjer for at det ikkje manglar tilbod.
Behovet for kunnskap om Kina og kinesisk kultur i det norske samfunnet aukar. Til hausten opprettar UiB eit bachelorprogram i kinesisk.