Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Eivind H. Seland og Stian S. Hamre fekk båe støtte frå Norsk forskingsråd gjennom SAMKUL. No kan ein følgje prosjekta deira på nett.
"Justismordets retorikk" handler om fortellingenes betydning i retten. Boken er et resultat av forskningsprosjektet «Justismordets dramaturgi. Om konstruksjonen av falske eller fiktive fortellinger i retten», som pågikk fra 2009 til 2013 med finansiering fra Norges forskningsråd. Bokens er skrevet av litteraturviterne Arild Linneberg, som ledet prosjektet, Johan Dragvoll og Bjørn C... Les mer
Tirsdag 21. mai ble den norske delen av webordboka ISLEX formelt åpnet i Litteraturhuset i Bergen.
Takket være tidlig innsats fra forskere ved Universitetet i Bergen har vi et norsk oljespråk i dag.
Førsteamanuensis Christine Hamm har skrevet bok om hva det innebærer å være mor, med utgangspunkt i Sigrid Undsets forfatterskap.
Stipendiat Knut Melvær (AHKR) har starta opp ein akademisk podcast, (u)dannet, som tar føre seg tema som «folk burde vite litt om» og der unge forskarar får prate om feltet sitt i ein uformell samanheng.
Under den tradisjonelle markeringslunsjen til institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, vart publikasjonsmesteren for 2012 kåra, i tillegg til at ein markerte og trekte fram andre hendingar.
– Vi går på val for å bevare, utvikle og fremje Det humanistiske fakultet sine verdiar og eigenart, seier Margareth Hagen, einaste kandidat til ny dekan.