Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Prosjektet, som har gått over fem år, har bidrege med kunnskap som kan få konsekvensar for korleis vi lærer framandspråklege norsk.
Arkivet, som er mest kjent for å romme store Ibsen- og Bjørnson-samlingar, flytte hausten 2013 inn i HF-bygget.
Professor Kjersti Fløttum på franskfaget ved Universitetet i Bergen blir æresdoktor ved Uppsala universitet i Sverige.
Det humanistiske fakultet delte tysdag 24. september ut Formidlingsprisen og Sporveugleprisen.
Er det en selvfølge at folk fritt skal kunne overføre verdier til andre uten å skattlegges? Arveavgiften ble halvert i 2009, og flertallet av de borgerlige partiene ønsker nå å avvikle hele arveavgiften. Dette vil føre til større forskjeller i Norge, gitt at ikke andre omfordelende skatter heves. Å heve andre skatter kan imidlertid gi et system som i mindre grad verdsetter individenes innsats og... Les mer
Nå har du muligheten til å teste dine språkkunnskaper i en spennende konkurranse og å spørre selveste Språkorakelet om det du lurer på. Er du selv et vandrende språkgeni klarer du kanskje å sette Språkorakelet fast?
Seán O’Fahey har gjennom 40 år samla eit unikt arkiv frå Sudan og Nord-Afrika. Dette overlèt han no til Universitetsbiblioteket i Bergen.
Ei ny bok fokuserer på kultur og religion ved Blånilen si ytste kjelde, sjølve utløpet til elva frå Paradis.
Onsdag 7. til søndag 11. august 2013 fann Det 19. nordiske slavistmøtet stad i idylliske og inspirerande omgjevnader på Solstrand utanfor Bergen. 85 deltakarar frå ulike nordiske universitet var sameinte i ei felles interesse for språk, litteratur og kultur frå slaviske land.