Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Professor Erik Brown trår i disse dager inn pensjonistenes rekker. Dette ble markert i form av Browns avskjedsforelesning "Personal identity - an attempt at a new approach" som ble avholdt 10. oktober; og med etterpåfølgende festivitas på Knut Fægris hus. Professor emeritus Kåre Johnsen har i denne forbindelse skrevet følgende kollegiale ord:
Preben Jordal kåret i Klassekampen 14. desember antologien redigert av Hein Berdinesen og Lars Petter Storm Torjussen til en av årets tre bøker. Vi gratulerer og tillater oss i sakens anledning å gjengi avisklippet her!
Jakob Lothe er aktuell med boken Kvinnelige tidsvitner - fortellinger fra Holocaust som gis ut 22. oktober 2013. Boken er et resultat av et forskningsprosjekt som tar for seg sterke fortellinger fra Holocaust, fortalt av jødiske kvinner som selv opplevde å være i konsentrasjonsleir under andre verdenskrig.
Forskning som slutter at gutter og jenter er «forhåndsprogrammerte» til å velge ulike leker holder ikke mål, mener nevropsykolog Cordelia Fine. – Forskning på miljø er ikke nødvendigvis bedre, svarer UiB-hjerneforsker.
Store deler av verdens befolkning får så dårlig utdanning at de ikke er skikket til å stemme, mener Gayatri Chakravorty Spivak.
Eit nytt emne ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR) sender bachelorstudentar ut i praksis der utdanninga deira er direkte relevant.
Universitetet i Bergen har fått eit nytt tilskot i den store uglefamilien. Ei ny uglefrise er avduka i trappehallen på Sydneshaugen skole.