Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Professor Siri Myer gir i sin nye bok en grunnleggende innføring i bildenes historie, der hun viser hvordan det vi kan kalle synskulturer blir påvirket fra ulike hold.
Vald frå kvinner mot menn er vitsemateriale, medan vald frå menn mot kvinner ikkje er noko ein ler av. Tove Fjell, professor i kulturvitskap, har nyleg gitt ut bok om noko som framstår som absurd: partnarvald mot menn.
Første semesteret på master i digital kultur skriver man prosjektbeskrivelse av masteroppgaven, og det er alltid en spennende prosess. Her er kullet som begynte høsten 2013 sine oppgavetemaer!