Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

– Det er med vemod og spenning eg takkar av, sa Sven-Erik Grieg-Smith då han vart emeritus.
Kva songar blei framførte under julefeiringa her i landet i mellomalderen? Svaret finst blant dei 6000 fragmenta frå norske handskrifter som har overlevd som innbindingar på arkivmateriale frå 15- og 1600-talet. Her finst både tekst og musikknotasjon for julesongane frå fortida.
Les Christine Hamms kronikk om Toril Mois enestående evne til å skrive gode akademiske fortellinger. Hamm er professor i nordisk litteratur ved UiB.