Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Årets dato for faglig-pedagogisk dag er 7. februar 2014. Griegakademiet - Institutt for musikk stiller med 3 spennende foredrag.
Sommaren 1914 byrja krigen som skulle ende all krig. Seks opne førelesingar markerer at det er hundre år sidan første verdskrig.
Kina, attende som sentrum i verda eller framleis underlegne Vesten? Eit nytt emne i historie tar føre seg tilhøvet mellom Kina og omverda frå 1800 og fram til i dag.