Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Det tradisjonelle seminaret for Masterprogrammet region og regionalisering tok for seg regional utvikling: kultur, by og distrikt.
Professor Gunnstein Akselberg har fått Meltzerfondets pris for framifrå formidling 2013.
Human Rights is a thriving endeavor in the corridors of courthouses, in political arenas, and in the halls of academia. Even in academia, however, it is usually reserved for Law Schools and departments of Political Science.
- Mange studentar har valt kinesisk ut frå personlege interesser, men dei må tenke på jobbutsiktene også, seier den nytilsette førsteamanuensisen i kinesisk Dr. Zhao Shouhui. Han trur at kontakten mellom Noreg og Kina vil auke i framtida, og at dette vil føre til ein større arbeidsmarknad for kinesiskstudentane.
Det blir storfint besøk når to av de fremste internasjonale ekspertene på Wittgensteins filosofi kommer til Wittgensteinarkivet og UiB i år.