Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Peter den store grunnla St. Petersburg i 1703, og i 200 år fungerte byen som reell og kulturell maktfaktor i Russland. I utkanten ligg fleire av tsarens palass med tilhøyrande fontener, hagar og parkar.
Det tradisjonelle seminaret for Masterprogrammet region og regionalisering tok for seg regional utvikling: kultur, by og distrikt.
Valstyret kunngjer her valresultatet. Takk til alle som har delteke, og særleg representantane som stiller opp for universitetsdemokratiet!
Professor i kunsthistorie Sigrid Lien har fått 5,9 millioner kroner fra forskningsrådets program for Sameforskning til prosjektet «Negotiating history: Photography in Sámi Culture».
Professor Gunnstein Akselberg har fått Meltzerfondets pris for framifrå formidling 2013.
Meltzerfondets pris for framifrå formidling vart i år tildelt professor Gunnstein Akselberg.
Human Rights is a thriving endeavor in the corridors of courthouses, in political arenas, and in the halls of academia. Even in academia, however, it is usually reserved for Law Schools and departments of Political Science.
- Mange studentar har valt kinesisk ut frå personlege interesser, men dei må tenke på jobbutsiktene også, seier den nytilsette førsteamanuensisen i kinesisk Dr. Zhao Shouhui. Han trur at kontakten mellom Noreg og Kina vil auke i framtida, og at dette vil føre til ein større arbeidsmarknad for kinesiskstudentane.
Human Rights is a thriving endeavor in the corridors of courthouses, in political arenas, and in the halls of academia. Even in academia, however, it is usually reserved for Law Schools and departments of Political Science.
Det blir storfint besøk når to av de fremste internasjonale ekspertene på Wittgensteins filosofi kommer til Wittgensteinarkivet og UiB i år.