Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Tradisjonar og sosiale fellesskap er viktige ingrediensar når folk no har fatta ny interesse for ølbrygging og lokal mat.
Stipendiat Nora Vaage studerer kunstnere som går inn i biologilaboratorier og skaper levende kunstverk ved hjelp av bioteknologi.
Forskningsprosjektet SEAT vil hjelpe forbrukere med å gjøre bedre etiske valg når de kjøper mat fra oppdrettsnæringen i Asia.
To hundre år gamle førestellingar om kjønn og rase kan framleis lære oss noko om likeverd og demokrati, seier førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsstudiar, Kari Jegerstedt.
Wittgensteinarkivet (WAB) har aldeles nylig publisert over 1000 sekundær-ressurser for Wittgenstein-forskere i form av både bøker, artikler og audio-visuelt materiale. Alle ressursene er tilgjengelige Open Access, og er et resultat av WABs deltagelse i det nettopp avsluttede EU-prosjektet AGORA: Scholarly Open Access Research in European Philosophy.
Ny teknologi vil bidra til å løse klimaendringene, tror norsk ungdom. Men de tror også på moderasjon.
Ein omsetjar har stor makt over teksten som blir omsett, og med det følgjer også mykje ansvar, meiner arabiskprofessor ved UiO, Gunvor Mejdell.