Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

To hundre år gamle førestellingar om kjønn og rase kan framleis lære oss noko om likeverd og demokrati, seier førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsstudiar, Kari Jegerstedt.