Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Danmark var ikkje Danmark om ikkje Noreg var til. Og omvendt.
Filosof Espen Gamlund reflekterer over vanskeligheten forbundet med å kombinere de fire hovedsakelige forventningene til akademikeren: forskning, formidling, undervisning/veiledning og administrasjon.
Wilhelm Frimann Koren Christie grunnla Bergen Museum. Ei danningsreise i det sentrale Europa gav han ideen til å etablera museet.