Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Professor Christopher Henshilwood har allerede mottatt prestisjefylte midler fra Det Europeiske forskningsrådet. Nå har han også blitt utnevnt som en av verdens mest siterte forskere.
I ei ny bok gir forskarar frå dei skandinaviske landa eit unikt innblikk i kvinnelege flyktningar sine tankar og erfaringar.
Trinity College Cambridge vil i samarbeid med Wittgensteinarkivet produsere en ny, høyoppløselig faksimile av Wittgensteins Nachlass.
Klokken 11 11.06.2014 lanserte Norsk Klimastiftelse en ny utgave av 2ºC - denne gang om status fra energiomstillingen. Magasinet heter 2ºC Ny Energi.
Byar, handel, migrasjon og nettverk står sentralt i nytt tverrfagleg AHKR-emne.
Takka vere ei ny lærebok i arabisk kan studentar lese autentiske arabiske tekstar tidleg i studiet.
Antologien er den mest fyllestgjørende publikasjonen som foreligger i Norge om kritikk i opplysningstiden. Professor Eivind Tjønneland har vært redaktør.
Stor fest, varm takk og ei bok til ære for jubilanten. Slik takka Institutt for framandspråk farvel med Leiv Egil Breivik som instituttleiar. Breivik har vore sjef og samlande midtpunkt sidan instituttet vart skipa sommaren 2007.
Med utgangspunkt i Thomas Pikettys bok "Capital in the Twenty-First Century" diskuterer Jørgen Pedersen vår tids skattepolitikk. En slik debatt krever også en diskusjon av forskjellige rettferdighetsidaler og det er en oppgave for den politiske filosofien.
Vitskapleg publisering er sentralt i nytt AHKR-emne for deg som er ferdig med mastergraden.