Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Professor Shabo Talay og Institutt for framandspråk har fått 450 000 euro for å sikra det arameiske språket turoyo ei framtid. I dag er alle arameiske språk små og står i fare for å døy ut. Med pengar frå Erasmus skal no prosjektet Aramaic Online gje nye generasjonar nettbasert opplæring i turoyo.