Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Redaktørar: Jacques Durand (University of Toulouse-Le Mirai), Ulrike Gut (Westfälische Wilhelms University Münster) og Gjert Kristoffersen (LLE)
Redaktører: Daniel Apollon (LLE), Claire Bélisle (Universitetet i Lyon) og Philippe Régnier (Universitetet Lyon)
Redaktører: Elizabeth Edwards (De Montfort University, UK) og Sigrid Lien (LLE).
Gjennom tre intensive dager i september 2014 fikk førsteårsstudentene i arkeologi ved AHKR besøke flere av Danmarks kulturhistoriske museer.
Et arrangement om universitetet og språkstudier for elever i den videregående skolen.
I antologien «Historikeren Ludvig Holberg» tar fremtredende norske og danske Holberg-kjennere for seg Holbergs historiske forfatterskap. Prosjektleder og førsteamanuensis ved LLE Jørgen Sejersted er redaktør for boken, sammen med lektor ved Københavns Universitet Sebastian Olden-Jørgensen.
Torsdag 28. og fredag 29. august deltok studenter i emnet "Fordypning i latinamerikansk kultur" (SLAN642) på nettspansk på samling i Bergen for å få en god start på semesteret og for å hilse på forelesere og fagkoordinator