Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Faen, fuck, fader, søren! Satan, drit og dra! Vi påkallar Satan. Vi refererer til kroppsfunksjonar. Vi bannar, nesten alle samen. Men kvifor? Og kva er eigentleg banning?
– Å ta AHKR201 er det lureste jeg har gjort så langt i studiene mine ved UiB, fortalte en engasjert Ida Pettersen.
Grensene i Europa endrar seg, både mentalt og geografisk. Men kor går grensene? Kvar ligg Europas hjarte?
Gladmelding: Wittgenstein og WAB er nå på Europeana!
Arkeologen Magnus Haaland har laga film om feltarbeid i Sør-Afrika.
Praktisk informasjonsarbeid gir studentane større tru på eigen kompetanse og arbeidskapasitet.
Det humanistiske fakultets formidlingspris 2014 blir delt ut til Knut Vikør.
Det er med stor sorg vi melder at vår venn, kollega og lærer Morten Eide Pedersen er død.
Hvordan blander folk på Kolahalvøya samisk og russisk? Hva gjør de unge og hva gjør de eldre?
Fleire meiner Stortinget si makt har minka med åra. Historikar Tore Grønlie meiner det motsette.
Musikkdramatikkstudentane selger operaforestillinga si til inntekt for TV-aksjonen 2014.
Internett har endra Russland. Men Putin strammar grepet om ytringsfridomen på nett.
Jill Walker Rettberg: Seeing Ourselves Through Technology: How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves
Fredag 26.september arrangerte Institutt for framandspråk (IF) ein språkdag med namnet «Språk opnar dører». På den europeiske språkdagen skulle elevar få lære meir om moglegheitene som opnar seg ved å studere eit framandspråk.