Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Det japanske språket er svært forskjellig fra det norske. En ny bok gjør det enklere å lære.
Sverre Håkon Bagge får Gad Rausings pris på en million svenske kroner for sin forskning på Europas historie i middelalderen.
Forskningsmiljøer og helseforetak på Vestlandet har gått sammen i nettverket POLYFON for å fremme musikkterapiforsking og praksisutvikling i regionen. Torsdag 4. mars ble etableringen markert med et oppstartseminar i Bergen.