Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Det japanske språket er svært forskjellig fra det norske. En ny bok gjør det enklere å lære.
Senter for vitenskapsteori arrangerte i desember 2014 et mini-symposium om post-normal science med inviterte forskere fra inn- og utland. Om du gikk glipp av symposiet kan du følge lenkene til høyre for å se opptak av hele symposiet.
Sverre Håkon Bagge får Gad Rausings pris på en million svenske kroner for sin forskning på Europas historie i middelalderen.
Forskningsmiljøer og helseforetak på Vestlandet har gått sammen i nettverket POLYFON for å fremme musikkterapiforsking og praksisutvikling i regionen. Torsdag 4. mars ble etableringen markert med et oppstartseminar i Bergen.