Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Aslak Hjeltnes og Laura Sætveit Miles vil løfte blikket ut over eget fagfelt og dele forskning med barn og unge. De representerer UiB i Akademiet for yngre forskere, som stiftes i høst.
På Alumnusdagen 12. september sto Den store klimasamtalen på programmet
Trass i sterk mansdominans, fungerte Bryggen i Bergen som bustad og arbeidsplass for mange kvinner i Mellomalderen. Sigrid Samset Mygland ville finne ut kven desse kvinnene var.
Universitetet i Bergen har utnevnt tidligere utenrikskorrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld til æresalumn.
Er du klar for at lukt, gange og oppførsel skal kunne identifisere deg? UiB-forskere har undersøkt hva folk mener om økt grad av identifisering.