Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

De fleste nordmenn liker kaffe veldig godt. Men sannsynligvis vet ikke alle at selve ordet kaffe kommer fra arabisk og at kaffens historie går langt tilbake i tid. Dette er blant tingene som omtrent 1.600 skoleelever og utallige bergensere kunne lære noe om under Forskningsdagene, spesielt ved stasjonen «Mat i mellomalderen» på Forskningstorget.
Aslak Hjeltnes og Laura Sætveit Miles vil løfte blikket ut over eget fagfelt og dele forskning med barn og unge. De representerer UiB i Akademiet for yngre forskere, som stiftes i høst.
Hvilken rolle meteorologer har spilt i studiet av klima? Hvordan har betydningen av ordet «klima» endret seg over tid?
I løpet av høstsemesteret vil Amalie Skram-elever få med seg forelesninger i arkeologi, religionsvitenskap og historie.
FORSKNINGSDAGENE: Har du noen gang servert en løgn? Hva spiste de egentlig i middelalderen? Hvor mye har tørrfisk og bruken av klippfisk betydd for Norges utvikling? Tenk litt på det.
På Alumnusdagen 12. september sto Den store klimasamtalen på programmet
Trass i sterk mansdominans, fungerte Bryggen i Bergen som bustad og arbeidsplass for mange kvinner i Mellomalderen. Sigrid Samset Mygland ville finne ut kven desse kvinnene var.
Universitetet i Bergen har utnevnt tidligere utenrikskorrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld til æresalumn.
Er du klar for at lukt, gange og oppførsel skal kunne identifisere deg? UiB-forskere har undersøkt hva folk mener om økt grad av identifisering.
- For å være gode formidlere må vi få faglig fornyelse, sier Alastair Brown, historiker og konservator ved Randsfjordmuseene. Han var en av 15 deltakere på videreutdanningskurset Å forske i og på museum høsten 2015.