Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

24. og 25. november arrangerte SKOK den nasjonale konferansen Kjønnsforskning NÅ! med over 60 deltakere.
Våren 2016 er hovedtemaet for kurset "Moderne politisk teori" ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier "Ulikhet og hva som kan gjøres". Kurset kan legges på 100-, 200 og 300-nivå. Se faktaboks for mer informasjon om de alternative kurskodene.
Våren 2016 tilbyr Institutt for filosofi og førstesemesterstudier kurset "John Rawls: Rettferdighet som rimelighet". Kurset kan legges opp både som 200- og 300-emne.
Kunnskapsdepartementet har no bestemt at drifta av dei nasjonale språksamlingane, som mellom anna femner om grunnlagsmaterialet i Norsk Målførearkiv, Institutt for namnegransking og Norsk Ordbok, skal leggast til Universitetet i Bergen, ved LLE.
UiBs nye strategi ønsker å styrke middelalderforskningen i Bergen gjennom etablering av en egen middelalderklynge.
I oktober besøkte fagkoordinator for japansk Harry Solvang flere av de japanske universitetene UiB har utvekslingsavtaler med. Universitetene understreker verdien av personlige besøk i arbeidet med å knytte og styrke båndene mellom institusjonene.
Elever fra videregående skole fikk et innblikk i studielivet ved Griegakademiet da instituttet åpnet dørene 17. november.
Seminar i Athen i regi av LLE's Russlandsamarbeid.
I forbindelsen med KODEs utstilling 'Kunst i kamp' arrangerer Edvard Grieg museum Troldhaugen en konsertserie, som presenterer musikk av komponister fra begge sider.
Den franske jazzklarinettisten Aurelie Tropez regnes som en av Europas fremste musikere innen tradisjonell jazz. Denne uken gjester hun Griegakademiet - Institutt for musikk.
Blombos-hola i Sør-Afrika har gjeve oss nye kunnskapar om menneskeheita sitt opphav. No arbeider professor Christopher Henshilwood med å etablera eit museum nær den arkeologiske utgravingsstaden.