Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Mandag 1. februar arranger Griegakademiet og Vestnorsk Jazzsenter workshop med den amerikanske saksofonstjernen Jon Irabagon. Dette i anledning av at han er på turné med Norvald Dahl Trio i regi av Vestnorsk Jazzsenter.
I dette kurset vil vi se nærmere på opprinnelsen til dikotomien individ-samfunn gjennom å diskutere tekster av filosofene Hobbes, Locke og Rousseau. Deretter vil vi gjennom diskusjon av Spinozas relasjonelle ontologi analysere det nye begrepet om transindividualitet. Samlet vil dette gi et godt utgangspunkt for å forstå og ta stilling til en rekke sentrale problemstillinger innen vår tids... Les mer
– Det er viktig å studere fortiden for å kunne si noe kvalifisert om samtiden.