Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Professor Miguel Ángel Quesada-Pacheco gikk helt til topps i kampen om Forskerforbundets formidlingspris 2015.
Forskere fra SVT bidrar sterkt i det nye nummeret av Food Phreaking. In vitro kjøtt var en av eksempelstudiene i det EU -finansierte EPINET prosjektet som ble ledet av SVT
Universitetet i Bergen er tildelt en ”UNESCO Chair”, et professorat om mennesket, landskapet og livsmiljøet. Stillinga er lagt til Senter for vitenskapsteori.
Våre stamfedre utvikla seg og spreidde seg over heile jordkloden ved å byta og forbetra teknologien sin. Forsking frå Universitetet i Bergen viser at kulturelle møte har vore naudsynt for at menneskeslekta vaks fram.