Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Professor Miguel Ángel Quesada-Pacheco gikk helt til topps i kampen om Forskerforbundets formidlingspris 2015.
Fra 2018 kan humaniorainteresserte søke opptak til nye, tverrfaglige studieprogram.
Det humanistiske fakultet inviterer for fyrste gong til vitnemålsseremoni for ferdige bachelorstudentar 9. september 2016.
From April to September 2016 Malgorzata Kot will be studying at the University of Bergen as taking part in the project on student and academic staff mobility within EEA Grants/Norway Grants conducted by the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences.
Her finn du informasjon til deg som vurderer å ta einskildemner, årsstudium, eller ein bachelorgrad i kjønnsstudier.
Forskere fra SVT bidrar sterkt i det nye nummeret av Food Phreaking. In vitro kjøtt var en av eksempelstudiene i det EU -finansierte EPINET prosjektet som ble ledet av SVT
Universitetet i Bergen er tildelt en ”UNESCO Chair”, et professorat om mennesket, landskapet og livsmiljøet. Stillinga er lagt til Senter for vitenskapsteori.
The Devotional lives of Images, Texts, Artefacts and other Instruments of Devotion in Medieval Europe.
Våre stamfedre utvikla seg og spreidde seg over heile jordkloden ved å byta og forbetra teknologien sin. Forsking frå Universitetet i Bergen viser at kulturelle møte har vore naudsynt for at menneskeslekta vaks fram.