Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Europeiske forskere valfartet til Bryggens Museum for å forklare hvordan migrasjon formet det førmoderne Skandinavia.
Christopher Henshilwood leier eit nytt prosjekt med røtene i arkeologien, men med medverkande frå fleire andre fagfelt. Prosjektet er i med i siste runde om å kvalifisere seg til statusen Senter for framifrå forsking.
Ved hjelp av skjeletter finner biologisk antropolog Stian Suppersberger Hamre ut hva folk i Skandinavia spiste og hvor de reiste for 1000 år siden.
Den 29. Vossajazz-prisen går til Øyvind Skarbø, trommeslager og tidligere student ved Griegakademiet.
Innføringsemnet i praktisk filosofi skal gi studentene et overblikk over viktige grunnbegreper, argumenter og posisjoner innen filosofiens praktiske del. "Frihet" og "rettferdighet" er to sentrale begrep innen denne delen av filosofien. Men hva er nå egentlig frihet? Og hva med rettferdighet?
Halberg skal dermed ha et toårig opphold i USA for å se kritisk på måten arv/miljø-komplekset håndteres i nyere feministiske vitenskapsstudier.
Av 150 søknader som kom inn til Forskningsrådet er SVTs "Centre of Responsible Evidence Appraisal" valg ut som en av 34 søkere til andre runde. Professor Jeroen van der Sluijs står i spissen for søknaden som senterleder.
Fire sentre ved UiB er med i andre runde om å få den prestisjetunge tittelen som Senter for fremragende forskning (SFF).
Det nyeste nummeret av Journal for the History of Analytical Philosophy (vol. 4, nr. 3, 2016) er sterkt preget av bidrag fra FoF: Christian Erbacher har skrevet artikkelen 'Wittgenstein and His Literary Executors' og Alois Pichler har anmeldt Mauro Engelmanns (som besøkte oss høsten 2015) bok Wittgenstein's Philosophical Development: Phenomenology, Grammar, Method, and the Anthropological View.
Elevene Richard og Karen var nysgjerrige på kunnskap om IS og terror. De fikk seg flere aha-opplevelser under Åpen dag ved UiB.
Historiestudenter lager radio for historieinteresserte.
Forsker på ulike sider av folks hverdagsliv og særlig på tema som er tabu i det norske samfunnet.
Filmen "Når vi snakker om klima" er laget av 1001 Films for LINGCLIM-prosjektet. Den har som mål å vise språkets rolle og mangfoldet av meninger i klimadebatten.