Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Velkommen til den tradisjonsrike Stikk innom-serien, et samarbeid mellom Griegakademiet - Institutt for musikk og Festspillene i Bergen. Vedlagt er programmet i PDF-format. Du kan også gå inn på kalenderen til Griegakademiet for å se programmet dag for dag.
Professor i filosofi og i rettvitenskap ved UiB, Eivind Kolflaath, har nettopp publisert artikkelen "Justismord, lov og litteratur - en fortelling om mislykket tverrfaglighet" i nyeste nummer av Nytt norsk tidsskrift (01-02/2016). Dét har det blitt debatt av.
Han blir beskrevet som en bauta innenfor norsk politisk historie. Historieprofessor Tore Grønlie går av med pensjon, og avslutningen på en imponerende karriere ble markert med brask og bram.
Vurderer du å søke opptak til ph.d.-utdanningen? Dette er emnet for deg.
Med støtte frå GC Rieber Fondene, vert musikkterapi og demens eit tema på Festspillene i 2016 som i 2015. Arrangementa er kome i stand i nært samarbeid med GAMUT - Griegakademiet sitt senter for musikkterapiforskning.