Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen fra Senter for vitenskapsteori er blant de 39 nominerte i finalen av Morgenbladets kåring "Fantastiske formidlere"
Velkommen til den tradisjonsrike Stikk innom-serien, et samarbeid mellom Griegakademiet - Institutt for musikk og Festspillene i Bergen. Vedlagt er programmet i PDF-format. Du kan også gå inn på kalenderen til Griegakademiet for å se programmet dag for dag.
Professor i filosofi og i rettvitenskap ved UiB, Eivind Kolflaath, har nettopp publisert artikkelen "Justismord, lov og litteratur - en fortelling om mislykket tverrfaglighet" i nyeste nummer av Nytt norsk tidsskrift (01-02/2016). Dét har det blitt debatt av.
Nora S. Vaage disputerer 31. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Amplifying Ambiguities: Art on the Fringes of Biotechnology”.
Han blir beskrevet som en bauta innenfor norsk politisk historie. Historieprofessor Tore Grønlie går av med pensjon, og avslutningen på en imponerende karriere ble markert med brask og bram.
Vurderer du å søke opptak til ph.d.-utdanningen? Dette er emnet for deg.
Grieg Research Guide-prosjektet får støtte av Nasjonalbibliotekets fond for utviklingsmidler.
Professor and director of the SVT,Matthias Kaiser, participates at this international research roundtable that focuses on the ethical challenges of herring food webs and value chains. Herring food webs connect diverse ecological species with different functions within marine ecosystems. Similarly, herring value chains connect multiple social actors who may interact directly, at a local fish... Les mer
– Jeg er litt stolt, innrømmer professor Harm G. Schröter. Han skal være vert for rundt 300 deltakere, når UiB arrangerer den første verdenskongressen i bedriftshisorie noensinne.
Med støtte frå GC Rieber Fondene, vert musikkterapi og demens eit tema på Festspillene i 2016 som i 2015. Arrangementa er kome i stand i nært samarbeid med GAMUT - Griegakademiet sitt senter for musikkterapiforskning.
Under the subject “Teaching Responsible Research and Innovation at University”, the conference gathered more than 150 people from all over the world Lecturers and attendees discussed about how research and innovation should respond to the needs of society and how universities can contribute towards a responsible scientific education