Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen har i dag informert Forskningsrådet om at institusjonen vil søke om skifte av prosjektleder for forskningsprosjektet «A Narratology of Criminal Cases».
Tre forskingsprosjekter om alderdom, migrasjon og rettsprosesser får millionstøtte av Norges forskningsråd.