Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen har i dag informert Forskningsrådet om at institusjonen vil søke om skifte av prosjektleder for forskningsprosjektet «A Narratology of Criminal Cases».