Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Professor i nordisk litteraturvitenskap ved UiB Eirik Vassenden er redaktør og hovedforfatter sammen med førsteamanuensis Sissel Furuseth (UiO) og professor Jahn Holljen Thon (UiA)
Er du interessert i dialekter, rettskriving, språkforskjeller eller bare generelt opptatt av språk? Da bør du følge bloggen «Språkprat».
Institutt for framandspråk og Det humanistiske fakultet markerte Den europeiske språkdagen med arrangement i samarbeid med Universitetsbiblioteket på dagtid og med Bergen Offentlige Bibliotek på kvelden.
Under tittelen Disabilities, Arts and Health arrangerte Nordic Network for Gender, Body, Health sin 9. årlige konferanse, denne gang i Bergen og i samarbeid med Senter for Kvinne- og Kjønnsforskning (SKOK), der nettverket har hatt sitt hovedkvarter det siste året.
Få ting opptar oss mer enn været. I en ny bok tar historikerne Magnus Vollset og Yngve Nilsen for seg meteorologiens historie i Norge.
I anledning stemmerettsjubileet for tre år siden ble det arrangert en internasjonal konferanse om kjønn og statsborgerskap. I denne publikasjonen kan du lese tekster fra mange flotte bidragsytere og SKOKs Kari Jegerstedt er en av redaktørene.
Professor emeritus Per Buvik utdyper sjalusiens vesen ved hjelp av litterære dybdeboringer fra Evripides til Vigdis Hjort.
– Hva gjør at hundretusenvis av unge katolikker fra hele verden reiser til den katolske ungdomsfestivalen World Youth Day i sommerferien?
Dette semesteret har Dinara Pogornova startet sin doktorgrad på SKOK. Pogornova sitt prosjektet vil vare i fire år og her kan du lese mer om hva hun skal forske på.
Verden er igjen åsted for en alvorlig flyktningkrise. Krigen i Syria tvinger millioner av mennesker på flukt: til nabolandene og til Europa. Over 3000 mennesker har druknet i Middelhavet hittil i 2016. En hel generasjon mennesker risikerer en framtid med begrensede eller ingen rettigheter.
I følge postdoktor i rettsvitenskap, Maja Janmyr, vil ikke en jobb på universitetet automatisk si at man sitter ensom i sitt elfenbenstårn – selv jurister kan jobbe i felten!
Programmet for åpne forelesninger på russiskfaget høsten 2017 er klart!
Juliane vil lære seg et språk som ikke alle andre kan. Karolina vil gjerne reise tilbake til Singapore, mens Henrik er nysgjerrig på Kina og mener språket er nøkkelen til kulturen.