Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Shahram Khosravi frå Stockholms universitet er aktuell med si nye bok Precarious Lives: Waiting and Hope in Iran.
Den første workshopen i regi av prosjektet "Strafferettens fortellinger" ga nye perspektiver på fortellinger om kriminelle handlinger både i rettslige sammenhenger og i andre kulturelle uttrykk.
Da får du en ny sjanse her.
UiB researcher Karen van Niekerk's road to (a Centre of) excellence.
Høyesterettsdommer og årets æresalumn, Magnus Matningsdal, satt ikke bare på lesesalen i studietiden – han spilte også fotball på UiB-laget «Jæren stein og grus».
Saman med Institutt for sosialantropologi inviterte SKOK professor Lila Abu-Lughod frå University of Columbia til Bergen i starten av mai 2017.