Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

How can the Norwegian two-form solution serve as a source of inspiration for resolving language conflicts in China?
Det arameiske språket surayt har lenge stått i fare for å bli utryddet. Nå har internasjonale forskere med UiB i spissen etablert en nettbasert språkopplæring som sikrer minoritetsspråket et videre liv.
Professor Christine Hamm har redigert boken sammen med professor Bjarne Markussen og førsteamanuensis Siri Hempel Lindøe fra Universitetet i Agder.
Førsteamanuensis  Ann-Kristin Helland Gujord er har redigert boka saman med førsteamanuensis Magnhild Selås frå Høgskulen på Vestlandet.
– Jeg har lyst til å lære meg arabisk for å kommunisere bedre med arabisktalende pasienter, sier Tobias Franke. Legen fra Lærdal startet denne uken på det flunkende nye nettstudiet i arabisk ved UiB.
Fortellingen om hvordan et forskningsprosjekt havnet på utstilling sammen med kunst og kulturminner fra Palmyra.
– Jeg har hatt lyst til å studere kinesisk lenge, sier Arnt Jostein Førde. Han er nå i gang med nettstudier i kinesisk på deltid ved UiB.
How can the Norwegian two-form solution serve as a source of inspiration for resolving language conflicts in China?
150 forskere samles til den 20. romanist konferansen 15.–18. august. Det blir innlegg på fransk, spansk, italiensk og portugisisk med tema innen litteratur, film, kultur/historie og fagdidaktikk.
Årets opptakstall er meget gledelig lesning for instituttet.
Prosjektet "Co-Cli-Serv' vil undersøke hvordan forskere kan jobbe sammen med lokalsamfunn for å samle informasjon som kan støtte lokal tilpassing til fremtidige klimaendringer.