Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

How can the Norwegian two-form solution serve as a source of inspiration for resolving language conflicts in China?
Det arameiske språket surayt har lenge stått i fare for å bli utryddet. Nå har internasjonale forskere med UiB i spissen etablert en nettbasert språkopplæring som sikrer minoritetsspråket et videre liv.
Fortellingen om hvordan et forskningsprosjekt havnet på utstilling sammen med kunst og kulturminner fra Palmyra.
How can the Norwegian two-form solution serve as a source of inspiration for resolving language conflicts in China?