Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

På vårens markeringslunsj ble to 25-års jubileer og publikasjonspoengvinnere markert.
– I Norge har vi en tendens til å se fag i et nytteperspektiv, sier Toril Moi som ønsker å forsvare humanioras betydning i verden.
Pilene peikar oppover for lektorutdanninga og masterstudiet i framandspråk. For bachelorgraden og årsstudiet buttar det litt imot.
– Det har vært veldig nyttig å møte kommunikasjonsfolk fra helt andre bransjer og oppdage at vi har mange felles utfordringer, sier Inger Marie Lien, som har tatt videreutdanning i kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Nytt opptak i januar 2020.
Universitetet i Bergen har over mange år satset på historisk og arkeologisk forskning i Midtøsten og særlig Syria. Hvordan går forskningen videre på tross av den vanskelige situasjonen i regionen?
Lektorutdanningen ved UiB er mer populær enn noen gang. Tallene viser en oppgang på 16 prosent i antall søkere sammenlignet med i fjor.
Prosjektet "Skolen som mulighetsarena (SSM): Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer" har fått på plass sine to stipendiater
Sjur Haga Bringeland tilsettes som ny stipendiat ved Senter for Griegforskning fra høsten 2018.