Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

På vårens markeringslunsj ble to 25-års jubileer og publikasjonspoengvinnere markert.
– I Norge har vi en tendens til å se fag i et nytteperspektiv, sier Toril Moi som ønsker å forsvare humanioras betydning i verden.
Universitetet i Bergen har over mange år satset på historisk og arkeologisk forskning i Midtøsten og særlig Syria. Hvordan går forskningen videre på tross av den vanskelige situasjonen i regionen?