Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene.
10. og 11. mai arrangerte Forskergruppen for radikal filosofi og litteratur (LLE/IF) et seminar ved Det norske institutt i Roma om arven etter 1968 i samarbeid med Forskergruppen for subjektivering og senmodernintet (FoF), med Maurizio Lazzarato, Frida Beckman og Franco Berardi som inviterte hovedtalere.
Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.
Hva er de moralske konsekvensene av langtidsventingen til irregulære migranter?
Hvordan kan vi leve i takt med årstidene, når årstidene blir mer og mer uforutsigbare? Scott Bremer forsker på hvordan raske sesongvariasjoner påvirker ulike institusjoner i samfunnet, og ser på hvordan vi kan tilpasse oss endringer i klimaet på nye måter.