Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Scott Bremer og Randi J. Bertelsen mottar det prestisjefylte ERC Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd.
Et filosofisk blikk på dyr fra en som selv har erfaring med både katter og hunder og ikke minst er svært belest i filosofiens historie.
Forskningsrådet øker finansieringen av humanioraforskning i årene framover. På fire år skal andelen til humaniora opp fra tre til fem prosent av totalbevilgningene.