Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

– Norsk militæraktivitet og utenlandsk militæraktivitet i Norge under den kalde krigen har havnet i skyggen av andre verdenskrig, sier Sondre B. Hvam ved Jærmuseet. Han tok forskerkurs for museumsansatte ved UiB og har siden fått publisert tre vitenskapelige artikler om temaet.
Senter for kvinne- og kjønnsforskning inviterer til diskusjon av noen av Gilroys tekster.
RECIPES undersøker hvordan 'føre-var' prinsippet kan brukes slik at innovasjon ikke går på bekostning av helse og sikkerhet for personer og miljø i EU.
Professor Rex Seán O’Fahey gikk bort 9. april 2019.
Forskergruppen i logikk og NFR-prosjektet `Anti-Exceptionalism About Logic' organiserte konferansen The Normativity of Logic, 14.-16. juni 2017 (UiB).
Forskergruppen i logikk besøkte Pavia og forskningssenteret UISS. Sammen med UISS og Universitetet i Bologna organiserte vi en workshop i logikkens filosofi, især pluralisme og anti-eksepsjonalisme.
Akademikere, kunstnere og designere møtes i forbindelse med en to-dagers workshop for å jobbe med en antologi som skal hete "Future Histories of Machine Vision".