Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Ny forskningsformidling fra MAGIC-prosjektet om hva som skjer når det er stor usikkerhet rundt samfunnsspørsmål og forskningen ikke kan gi entydige svar.
– Jeg synes det er veldig gøy å motta Spurvugleprisen. Undervisning er noe jeg virkelig brenner for! Prisen er derfor en viktig anerkjennelse, og forhåpentligvis også en inspirasjon for andre, sier Christine Hamm.
Trond Mohn stiftelse feirer sine første 15 år. - Stiftelsen har betydd mye for både Universitetet i Bergen og samfunnet forøvrig, sier rektor Dag Rune Olsen.