Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Sæbjørg Walaker Nordeide gikk bort 6. mars 2020.
Ingunn Lunde får Ugleprisen for å ha jobbet målrettet med å heve studiekvaliteten på russiskfaget. Lunde har utviklet nye undervisningsmetoder og flyttet fokus fra tradisjonell formidling til aktiv læring og bruk av digitale ressurser.
The authors of "Philosophy as Drama" show that any interpretation of these works must include the literary and narrative dimensions of each text, as much as serious the attention given to the progression of the argument in each piece.