Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Tobindsverket "Handbook of Hinduism in Europe" er første vitenskapelige dokumentasjon av hinduismen i samtlige land i Europa. Knut A. Jacobsen, professor ved AHKR er redaktør for verket.
Prosjektet til doktorgradskandidat Rowan Violet Maddox ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) handlar om nevrologiske tilstandar og deira samspel med kjønn.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 24. september 2020.