Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Våren 2021 byr på flere nye undervisningstema ved AHKR. Blant annet innen byarkeologi og romerske byer.
Nye analysemetoder av mikroskopiske sandkorn viser for første gang hvordan mennesker som levde for mellom 100 000 og 70 000 år siden organiserte boplassene sine. De nye metodene kan også forklare hvorfor nettopp disse menneskene utviklet evnen til å lage smykker og kunstgjenstander.
Bente Gullveig Alver gikk bort 2. desember 2020.
Ta ansvar for dei gjennomgripande utfordringane i vår tid saman med motiverte studentar frå rundt om i Europa i det nye emnet "Facing Grand Challenges: A European research program".
Christine Hamm og Birger Solheim har drevet systematisk utvikling av egen undervisningskvalitet over mange år. Nå har de fått statusen fremragende undervisere.
Drawing on 16th- to 21st-century American, British, French, German, Polish, Norwegian and Russian literature and philosophy, this collection teases out culturally specific conceptions of old age as well as subjective constructions of late-life identity and selfhood.
Universitetet i Bergen står bak en unik digitalisering av folkeeventyr, sagn, ballader, trosforestillinger, folkemedisinske tradisjoner og mat- og håndverkstradisjoner. Alt skal tilgjengeliggjøres for allmenheten.
Knut A. Jacobsen, professor ved AHKR, er redaktør for verket som utforsker religioner i Sør-Asia, i historie og nåtid, som et vitenskapelig tverrfaglig kunnskapsfelt.
Kvar sommar sidan 1964 har det kome utanlandske studentar til Bergen og UiB for å lære norsk. Atle Kristiansen har hatt ansvaret for sommarskulen i over 30 år og mottek Spurveugleprisen 2020.
Erik Bjerck Hagen skriver artikler som treffer en million lesere. Nå er han tildelt Det humanistiske fakultets Formidlingspris 2020 for sin evne til å spre litteraturvitenskapelig innsikt til et bredt publikum.