Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

Seks fremragende internasjonale forskere vil dette semesteret ta pulsen på, og dele sin innsikt om utviklingen i dagens kinesiske samfunn.
Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.
In this book Kevin Cahill explores the question of what it means to be a human being through sustained and original analyses of three important philosophical topics: relativism, skepticism, and naturalism in the social sciences.
– Å motta denne prisen er først og fremt veldig oppmuntrende med tanke på videre forskning og som stimulans til å gå gang med nye spennende prosjekter, sier Ingvild Sælid Gilhus, professor i religionsvitenskap.