Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

I sin fjerde blogg fra feltarbeid skriver Dr.Scott Bremer om hvordan tid blir markert i terrenget og i hagene
Dette er den tredje bloggen fra Dr. Scott Bremer som gjør feltarbeid i Universitets hagene. Denne gangen skriver han om ramsløk, og hvordan ulike matvarer kan markere årstider og overganger. Vil denne nærheten til naturlige variasjoner i diett bli annerledes med våre moderne supermarkeder og umiddelbare tilgang til alt?
Historieprofessor Camilla Brautaset blir ny dekan ved Det humanistiske fakultet frå hausten. Ho skal styre saman med Ole Thomassen Hjortland og Svein Ivar Angell.
På grunn av COVID-19-pandemien har 2020 vært et utfordrende år. Som et resultat av den globale smitteverns-situasjonen har forskergruppen ikke holdt den internasjonale workshopen som vi opprinnelig hadde planlagt å ha våren 2021. 2020 har likevel vært produktivt, da medlemmene i gruppen har bidratt med en rekke publikasjoner innen fagfeltet.