Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

The book "In the Sultan’s Salon: Learning, Religion, and Rulership at the Mamluk Court of Qāniṣawh al-Ghawrī (r. 1501–1516)" presents the first study of an Islamic court of Egypt as a centre of scholarship, religion, and politics.
Etter en vellykket gjennomføring av skoleundersøkelsen om klima og livsstil våren 2021 har CLIMLIFE-forskergruppen laget en første rapport.