Hjem
Det humanistiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det humanistiske fakultet

UiB-professor Jeroen van der Sluijs og medredaktører oppfordrer insektforskere til å alliere seg med andre forskere, lovgivere og beslutningstakere for å sette fokus på og motvirke pollinatornedgangen.
På nyåret tilbyr Pandemienteret et to ukers kurs (3. - 14. januar) for studenter om læring av covid 19-pandemien. Kurset er åpent for både PhD og masterstudenter fra alle fagfelt ved universitetet.
Jørgen Christian Meyer, professor i historie, har gått av med pensjon.
St. Sunniva har prega norsk historie, litteratur og kunst frå mellomalderen av og til i dag. Ei nyutgjeven praktbok utforskar ulike sider av Sunnivafiguren.
Professorer i religionsvitenskap, Ingvild Sælid Gilhus og Einar Thomassen, ble takket av og behørig markert.
Helgen 24.-26. september holdt ANPE, spansklærerforeningen i Norge, sin 8. konferanse og Institutt for fremmedspråk, ved Xavier Llovet og Åse Johnsen, var vertskap.
– Den tverrfaglige tilnærmingen til bærekraft gjorde at jeg ble ekstra interessert i å søke. Vi får en unik kompetanse som gjør oss bedre rustet til å løse problemstillinger knyttet til globale samfunnsutfordringer og klimaspørsmål.